Chcete začít podnikat? Podívejte se, co vás čeká a co nemine

Přemýšlíte, že byste si splnili svůj sen a začali podnikat? Ať už jste zručný výrobce, nebo máte potenciál v oblasti služeb, vstupem na pole podnikání pro vás začne platit celá řada termínů a povinností spojených s každoročním daňovým přiznáním.

ilustrační foto: Pixabay.com – Free-Photos

Podání daňového přiznání za předchozí rok

Jedná se o zásadní dokument, od kterého se odvíjí řada dalších povinností. V prvním roce podnikání daně neplatíte až do doby, kdy podáte daňové přiznání. Na základě zhodnocení vašich čistých příjmů pak máte doporučenou výši tzv. záloh. Jejich placení je dobrovolné, nicméně my je doporučujeme. Po dalším roce podnikání dojde na základě vašeho daňového přiznání ke srovnání, zda byly vaše zálohy na daně reálné, nebo zda je potřeba doplacení, nebo naopak vrácení v případě, že vaše zisky klesly. Pokud jste se rozhodli, že zálohy na daně platit nebudete, získáte po zpracování daňového přiznání jednorázové částky, které je potřeba uhradit. I proto doporučujeme platbu záloh, jednak získáte lepší přehled o poměru vašeho čistého zisku vůči nákladům a daním, jednak se vyvarujete nutnosti platit větší jednorázovou částku.

Termín pro odevzdání daňového přiznání bývá na začátku dubna. Podat jej ale můžete hned po uzavření předešlého roku, tedy v lednu. Včasným podáním se vyhnete nejen stresům z vyřizování na poslední chvíli, ale i případným frontám na úřadech.

Tip! Z předešlého odstavce je jasné, že orientace v problematice daňového přiznání není úplně jednoduchá. Proto vám doporučujeme spolupracovat s daňovým poradcem, který vám pomůže daňové přiznání nejen vyhotovit, ale obstará i potřebnou komunikaci s úřady. Na vás tak zůstane pouze povinnost uhradit vzniklý rozdíl, popřípadě si užít vzniklý přeplatek.

Podali jste daňové přiznání – co bude následovat?

Platba daně z příjmu – pro platbu daně z příjmu platí stejný termín jako pro podání daňového přiznání, i proto doporučujeme řešení daňového přiznání zavčas. Platba může zahrnovat jednorázové doplacení daní za předchozí rok nebo uhrazení nedoplatku vzniklého buďto nastavením nízkých záloh na daň nebo nárůstem čistých zisků vašeho podnikání oproti předešlému roku.

Platba zdravotního pojištění – každá OSVČ je povinna hradit vlastní zdravotní pojištění, které za vás v běžném pracovním poměru hradí váš zaměstnavatel. Podobně jako u daně z příjmu se výše zdravotního pojištění odvíjí od vašich čistých zisků. Platba zdravotního pojištění je splatná do 8 dnů od podání daňového přiznání. A stejně jako u platby daní i zde může vzniknout nedoplatek i přeplatek.

Platba sociálního pojištění – pro sociální pojištění platí stejná pravidla jako pro stanovení a platbu částky za zdravotní pojištění.

Jak se stanovuje čistý zisk?

Pojďme si vysvětlit pojem, se kterým jsme zde hodně pracovali. Máme dvě možnosti, jak se čistého zisku dobrat. První relativně snadnou možností je práce s tzv. paušálem. Tzn. že si určíte, kolik procent vašich příjmů vám paušálně zabírají náklady. Maximální výše paušálu se podle profesí různí:

  • 80 % v oborech zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živností řemeslných,
  • 60 % u příjmu ze živnosti (s výjimkou řemeslných)
  • 40 % u příjmu z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
  • 30 % u příjmu z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Výhodou je především jednoduchost a i nižší náklady na vypracování daňového přiznání poradcem. Nevýhodou může být nemožnost započítání skutečně velkých jednorázových nákladů.

Druhou možností, kterou si snadno domyslíte je odečtení všech nákladů na fungování vašeho podnikání od všech příjmů, které vám podnikání nese. Zahrnovat to může například náklady na:

  • Pronájem kanceláře nebo dílny
  • Pomůcky potřebné pro provozování vaší činnosti – počítač, nářadí, další elektronika, výrobní materiál apod.
  • Služby třetích stran
  • Mobilita – např. pokud pro svou činnost potřebujete auto, náklady na jeho provoz od pohonných hmot po servis spadají do nákladů na provoz vašeho podnikání.

Tato možnost je velice přesná, ale také vyžaduje bezchybnou evidenci všech daňových dokladů. To znamená mít již od začátku bezchybně nastavený systém archivace všech dokladů a faktur.

Tip! S touto problematikou by vám mohl pomoci zkušený účetní, který s vámi nastaví ideální systém archivace, popřípadě tuto povinnost sám převezme.